top of page

Available Online

Hypnosis Session

A deeper dive into any theme you want to explore.

  • 2 hours 30 minutes
  • 199 euros
  • Online

Service Description

In a hypnosis, we clarify what you want in life, how to get there and any resistance or obstacles you are experiencing. We work on releasing, unlinking and transforming parts of yourself to align with and support creating the experiences you want. In een hypnosis sessie maken we duidelijk wat je wilt in het leven, hoe je daar komt en eventuele weerstanden of obstakels die je ervaart. We werken aan het loslaten, ontkoppelen en transformeren van delen van jezelf om af te stemmen op en te ondersteunen bij het creëren van de ervaringen die je wilt.

bottom of page